Milí pacienti,

pře­je­me všem poklid­né svát­ky a dovo­lu­je­me si ozná­mit, že v pon­dě­lí 23.12. 2019 prak­tic­ký lékař neor­di­nu­je. Na Sil­vest­ra 31. 12. 2019 pro urgent­ní paci­en­ty bude prak­tic­ký lékař ordi­no­vat 7:00 – 12:00. Mezi svát­ky je pra­cov­ní doba nezmě­ně­na. Pře­je­me všem hod­ně zdra­ví v novém roce.