Kateřina Olszarová

podo­lo­gie

PROFESNÍ KARIÉRA

2006 – 2010Střed­ní ško­la Haví­řov, pří­spěv­ko­vá organizace
2018 – 2020Dět­ská léčeb­na pohy­bo­vých poruch, Boskovice
2022 – 2023 Medi­cín­ské cen­t­rum Hip­po­kra­tes, Boskovice
2023 – dosudLékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče