Květoslava Motyčková

podo­lo­gie

PROFESNÍ KARIÉRA

1989 – 1992Střed­ní obchod­ní ško­la Brno
2017 – 2023Zahrád­kář­ské potře­by Tišnov
2021kurz pedi­kér­ka a neh­to­vá designnérka
2023 – dosudLékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče