Roman Šmerda

masér

2019 – 2023 Střed­ní zdra­vot­nic­ká ško­la Brno – obor masér spor­tov­ní a rekondiční
2021 – 2023 MUDr.  Anto­nín Koukal
2023 – dosud Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ, CERTIFIKÁTY

  • Základ­ní kurz  tej­po­vá­ní – Bc. Tomáš Nedoma
  • Myo­fas­ci­ál­ní tri­g­ger poin­ty – Bc. Tomáš Nedoma
  • Dor­no­va meto­da – Mgr. Iva­na Gloserová
  • Fas­cie v pohy­bu – Bc. Lada Andrtová