Tereza Šubová

sta­nič­ní sest­ra pro korek­tiv­ní dermatologii

Profesní kariéra

2013 ‑2017Střed­ní zdra­vot­nic­ká ško­la Pro­s­tě­jov – Prak­tic­ká sestra
2017 – 2018Nemoc­ni­ce Pro­s­tě­jov LPN B
2017 – 2020VOŠZ Kouni­co­va Brno, Diplo­mo­va­ná sestra
od 2020Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče