Veronika Šikralová

sest­ra pro plas­tic­kou chi­rur­gii, recepce

Profesní kariéra

2012 — 2016Cír­kev­ní střed­ní zdra­vot­nic­ká ško­la Grohova
2016zdra­vot­nic­ký asistent
od 2016Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče