Podzimní ošetření

Pod­zim je ide­ál­ní obdo­bí nare­ge­ne­ra­ci ple­ti. Pečuj­te o sebe a vyber­te si pee­ling dle Vašich potřeb zaje­di­neč­nou zavá­dě­cí cenu. Nabí­zí­me pee­ling na pro­ble­ma­tic­kou aknóz­ní pleť,bělící pee­ling na pig­men­ta­ce, kte­rý je po let­ních měsí­cích obzvlášť vhod­ný ata­ké anti age pee­ling na omla­ze­ní a pro­zá­ře­ní ple­ti. Při­ví­tej­te pod­zims akč­ní cenou. Ošet­ře­ní absol­vu­je­te ve 14denních inter­va­lech. Zaje­di­neč­nou bez­kon­ku­renč­ní cenu 2 400 Kč zís­ká­te 4 + 1 ošet­ře­ní zdar­ma +měsíč­ní rege­ne­rač­ní vita­mí­no­vou kůru od Medik8 zdarma.