Phyto Corrective Serum

1 899 

Phyto Corrective
Lehké, nemastné sérum obohacené o hydratační kyselinu hyaluronovou a směs rostlinných výtažků pro zklidnění pokožky.

Kategorie:

Popis

Hyd­ra­tač­ní gelo­vé sérum s rost­lin­ný­mi slož­ka­mi, kte­ré zklid­ňu­je pokožku.
Phy­to Correcti­ve je leh­ké, nemast­né ple­ťo­vé sérum urče­né ke zklid­ně­ní podráž­dě­né pokož­ky a pod­po­ře čis­té a svě­ží ple­ti. Vhod­né pro pleť se sklo­nem k zarud­nu­tí a pro cit­li­vé typy pleti.

  • Nemast­né, hyd­ra­tač­ní složení.
  • Obo­ha­ce­no o rost­lin­né výtaž­ky pro zklid­ně­ní podráž­dě­né pokožky.

 

Hlav­ní složky

  • kyse­li­na hyaluronová

 

Zalo­že­né na vědě

Phy­to Correcti­ve sérum je obo­ha­ce­no o pří­rod­ní rost­lin­né výtaž­ky (okur­ka a tymi­án), výta­žek z oli­vo­vé­ho ole­je a kyse­li­nu hya­lu­ro­no­vou, a to z něj dělá ide­ál­ní hyd­ra­tač­ní pří­pra­vek pro cit­li­vou pleť.

Toto nemast­né hyd­ra­tač­ní sérum také pomá­há sjed­no­tit tón ple­ti a sní­žit její zarudnutí.

 

Pou­ži­tí

Nanes­te dvě až tři kap­ky na obli­čej, krk a oblast hrud­ní­ku koneč­ky prs­tů a pod­le potře­by i na dal­ší čás­ti těla.