SkinCeuticals

Dne 18.7.2023 pro­běh­lo v našem v lékař­ském cen­t­ru odbor­né ško­le­ní s kos­me­ti­kou Skin­Ceu­ti­cals.

Přijď­te vyzkou­šet medi­cín­skou kos­me­tic­kou péči na vlast­ní kůží v ošet­ře­ních HF SILVER/​BASIC/​GOLD

Přijď­te si nechat pora­dit s výbě­rem pro­duk­tů na domá­cí použití.