Daily Moisture

2 099 

Denní hydratace

Lehký hydratační přípravek minimalizující póry, navržený pro hydrataci a výživu normální, smíšené i mastné pleti.

Kategorie:

Popis

Hyd­ra­tač­ní krém na obli­čej obsa­hu­je exklu­ziv­ní kom­bi­na­ci vita­mí­nu E, tří výtaž­ků z řas boha­tých na živi­ny a směs sed­mi rost­lin­ných výtaž­ků. Ide­ál­ní pro nor­mál­ní, smí­še­nou nebo mast­nou pleť.

  • Vyži­vu­je a hyd­ra­tu­je pokož­ku a záro­veň sni­žu­je veli­kost pórů.
  • Obno­vu­je a udr­žu­je hyd­ra­ta­ci pokožky.
  • Pomá­há sni­žo­vat veli­kost pórů.
  • Zane­chá­vá nemast­ný finiš.

 

Hlav­ní složky

  • výtaž­ky heřmánku
  • výtaž­ky ze sójy
  • vilín

 

Zalo­že­né na vědě

Výtaž­ky z heř­mán­ku a ze sóji a vilí­nu obo­ha­cu­jí slo­že­ní. Pomá­ha­jí záro­veň obno­vit hyd­ra­ta­ci a mini­ma­li­zo­vat póry.

 

Pou­ži­tí

Jed­nou či dva­krát den­ně nanes­te malé množ­ství hyd­ra­tač­ní­ho kré­mu na obli­čej, krk a oblast hrudníku.