Hydrating B5 Masque

1 759 

Hydratační maska B5
Intenzivní hydratační týdenní gelová maska zvyšuje hydrataci pokožky pro zdravěji vypadající pleť.

Není skladem

Kategorie:

Popis

Hyd­ra­ting B5 Masque je obo­ha­ce­na o uni­kát­ní slož­ky obsa­hu­jí­cí při­ro­ze­ný hyd­ra­tač­ní fak­tor ple­ti (NMF). Tato týden­ní ple­ťo­vá mas­ka s kyse­li­nou hya­lu­ro­no­vou obno­vu­je rov­no­váhu vody v pokož­ce a dodá­vá dehyd­ra­to­va­né ple­ti vlhkost.

  • Obsa­hu­je kyse­li­nu hya­lu­ro­no­vou a vita­mín B5.
  • Opti­ma­li­zu­je hla­di­nu hydratace.
  • Zane­chá­vá pokož­ku hladkou.
  • Vhod­ná pro všech­ny typy pleti.
  • Pokro­či­lá hyd­ra­tač­ní směs je slo­že­na z gly­ce­ri­nu, urey, sod­né soli PCA, tre­ha­ló­zy a poly­qua­ter­nia-51, dále obsa­hu­je slož­ky při­ro­ze­né­ho hyd­ra­tač­ní­ho fak­to­ru pokož­ky (NMF) a obno­vu­je opti­mál­ní rov­no­váhu hydratace.

 

Hlav­ní složky

  • kyse­li­na hyaluronová
  • vita­mín B5
  • pokro­či­lá hyd­ra­tač­ní směs: slo­že­ná z gly­ce­ri­nu, urey, sodi­um PCA, tre­ha­lo­se a polyquaternium-51

 

Zalo­že­né na vědě

Pokro­či­lá hyd­ra­tač­ní směs slo­že­ná z gly­ce­ri­nu, urey, sod­né soli PCA, tre­ha­ló­zy a poly­qua­ter­nia-51, dále obsa­hu­je slož­ky při­ro­ze­né­ho hyd­ra­tač­ní­ho fak­to­ru pokož­ky (NMF) a obno­vu­je opti­mál­ní rov­no­váhu hydratace.

 

Pou­ži­tí

Večer po vyčiš­tě­ní ple­ti nanes­te ten­kou vrst­vu hyd­ra­tač­ní mas­ky na celý obli­čej. Nech­te půso­bit deset až pat­náct minut a poté jem­ně vma­sí­ruj­te zbý­va­jí­cí pří­pra­vek do obličeje.

Lze ji pou­žít i na jiná suchá mís­ta, jako jsou krk, hrud­ník, ruce, kole­na, lok­ty a chodidla.