Emollience

2 099 

Bohatý regenerační krém pro normální, suchou či citlivou pleť. Obnovuje a udržuje hydrataci a zároveň vyživuje pokožku.

Kategorie:

Popis

Výživ­ný hyd­ra­tač­ní krém na bázi vody, kte­rý obno­vu­je a udr­žu­je hyd­ra­ta­ci uvnitř pokož­ky. Vhod­ný pro suchou a cit­li­vou pleť. Emol­li­en­ce je rege­ne­rač­ní hyd­ra­tač­ní krém na obli­čej obo­ha­ce­ný o esen­ci­ál­ní lipi­dy, pří­rod­ní výtaž­ky a esen­ci­ál­ní oleje.

  • Vyži­vu­je a hyd­ra­tu­je pokožku.
  • Obno­vu­je a udr­žu­je úro­veň hyd­ra­ta­ce pokožky.
  • Rych­le a rov­no­měr­ně se vstřebává.
  • Opti­mál­ní pro vyso­ké nad­moř­ské výš­ky a chlad­né nebo suché klima.
  • Navr­že­no pro suché nebo cit­li­vé typy pleti.
  • Pří­rod­ní výtaž­ky z moř­ských řas jsou kom­bi­no­vá­ny s maka­da­mi­o­vým ole­jem, šíp­ko­vým ole­jem a ole­jem z hroz­no­vých jader.

 

Hlav­ní složky

  • výtaž­ky z řas
  • esen­ci­ál­ní ole­je: maka­da­mi­o­vý olej, šíp­ko­vý olej a olej z hroz­no­vých semen

 

Zalo­že­no na vědě

Pří­rod­ní výtaž­ky z moř­ských řas jsou kom­bi­no­vá­ny s maka­da­mi­o­vým ole­jem, šíp­ko­vým ole­jem a ole­jem z hroz­no­vých jader.

 

Pou­ži­tí

Naná­šej­te jed­nou až dva­krát den­ně na celý obli­čej, krk a oblast hrudníku.