Hydrating B5 Gel

2 199 

Hydratační sérum B5
Doplňuje hydrataci pokožky, váže na ni vlhkost a zanechává ji pružnou a hladkou.

Kategorie:

Popis

Dopl­ňu­je hyd­ra­ta­ci pokož­ky, váže na ni vlh­kost a zane­chá­vá ji pruž­nou a hladkou.
Hyd­ra­ting B5, obo­ha­ce­ný o vita­mín B5 a kyse­li­nu hya­lu­ro­no­vou, zane­chá­vá pokož­ku hlad­kou a hydratovanou.

 

Hlav­ní složky

  • kyse­li­na hya­lu­ro­no­vá: pří­rod­ní zvlh­čo­vač schop­ný ucho­vá­vat tisí­ci­ná­so­bek své vlast­ní hmot­nos­ti ve vodě a při­ro­ze­ném hyd­rá­to­ru těla
  • vita­mín b5: základ­ní živi­na pod­po­ru­je při­ro­ze­ný pro­ces obno­vy kož­ní bariéry

 

Zalo­že­né na vědě

Vita­mín B5 je základ­ní živi­na, kte­rá pod­po­ru­je při­ro­ze­ný pro­ces obno­vy kož­ní bari­é­ry, a kyse­li­na hya­lu­ro­no­vá je při­ro­ze­ná hyd­ra­tač­ní slož­ka schop­ná ve vodě absor­bo­vat tisí­ci­ná­so­bek své hmotnosti.

 

Pou­ži­tí

Pomo­cí koneč­ků prs­tů nanes­te dvě až tři kap­ky na celý obli­čej, krk a oblast hrudníku.
Vyhně­te se oční­mu okolí.