Equalizing Toner

1 199 

Vyrovnávající tonikum
Vyrovnává a osvěžuje pleť a zároveň odstraňuje odumřelé kožní buňky pro jemnější pokožku.

Popis

Navr­že­no pro všech­ny typy ple­ti, toto toni­kum neob­sa­hu­je alko­hol, vyrov­ná­vá, osvě­žu­je a obno­vu­je PH ochran­né kož­ní bariéry.

  • Hyd­ro­xy­ky­se­li­ny jem­ně odlu­pu­jí odum­ře­lé kož­ní buňky.
  • Bez par­fe­ma­ce.
  • Vhod­né pro všech­ny typy pokožky.

 

Hlav­ní složky

  • hyd­ro­xy­ky­se­li­ny

 

Zalo­že­ne na vědě

Toto kaž­do­den­ní toni­kum bez alko­ho­lu pokož­ku zjem­ňu­je, vyhla­zu­je a tonizuje.

 

Pou­ži­tí

Nastří­kej­te malé množ­ství na vato­vý tam­pon a roze­tře­te po obli­če­ji, krku a oblas­ti hrud­ní­ku. Pou­ží­vej­te dva­krát den­ně po čištění.