Gentle Cleanser Cream

1 199 

Jemný čisticí přípravek
Hydratuje a zklidňuje suchou a napjatou pokožku a zároveň vyhlazuje drsný povrch pokožky.

Popis

Jem­ný čis­tí­cí pří­pra­vek, navr­že­ný pro suchou a cit­li­vou pokož­ku, ošet­řu­je a zklid­ňu­je pokož­ku. Je dosta­teč­ně jem­ný pro opa­ko­va­né pou­ži­tí během dne.

  • Čis­ti­cí pro­stře­dek pro suchou pokož­ku odstra­ňu­je nečis­to­ty a zklid­ňu­je cit­li­vé oblas­ti pokožky.
  • Obsa­hu­je výběr jem­ných, ale záro­veň účin­ných slo­žek, jako je zklid­ňu­jí­cí pome­ran­čo­vý olej a změk­čo­va­dla, kte­rá mini­ma­li­zu­jí rizi­ko nesnášenlivost

 

Hlav­ní složky

  • zklid­ňu­jí­cí pome­ran­čo­vý olej
  • změk­čo­va­dla

 

Zalo­že­né na vědě

Jem­ný čis­ti­cí krém je navr­žen s ome­ze­ným počtem funkč­ních slo­žek, pro účin­né vyčiš­tě­ní ple­ti a záro­veň pro zabrá­ně­ní poten­ci­ál­ní citlivosti.

 

Pou­ži­tí

Naná­šej­te malé množ­ství krou­ži­vý­mi pohy­by na navlh­če­ný obli­čej a krk. Důklad­ně omyj­te vodou. Pou­ží­vej­te dva­krát denně.