Blemish + Age Toner

1 019 

Tonikum proti stárnutí a nedokonalostem
Zlepšuje znaky stárnutí a uvolňuje póry. Zjemňuje povrchovou strukturu pleti a podporuje její rovnoměrný tón.

Není skladem

Popis

Ten­to roz­tok s níz­kým pH je určen pro pleť se sklo­nem k nedo­ko­na­los­tem. Účin­ně odstra­ňu­je pře­by­teč­né zbyt­ko­vé a povr­cho­vé kož­ní buň­ky a napo­má­há uvol­ňo­vá­ní pórů. Uvol­ňu­je póry a odstra­ňu­je nečis­to­ty a maz, kte­ré mohou vést k tvor­bě nedo­ko­na­los­tí. Obsa­hu­je kom­bi­na­ci tří exfo­li­ač­ních látek: LHA, kyse­li­nu gly­ko­lo­vou a kyse­li­nu salicylovou.

 

Hlav­ní složky

  • lha
  • kyse­li­na glykolová
  • kyse­li­na salicylová

 

Zalo­že­né na vědě

Toni­kum pro­ti stár­nu­tí a nedo­ko­na­los­tem pomá­há exfo­li­a­ci a vyhla­zo­vat nedo­ko­na­los­ti pleti.

 

Pou­ži­tí

Nanes­te malé množ­ství na vato­vý tam­pon a roze­tře­te na obli­čej, krk a oblast hrud­ní­ku. Naná­šej­te dva­krát den­ně po pou­ži­tí Ble­mish + Age Cle­an­sing gelu.