Phyto A+ Brightening Treatment

2 399 

Phyto A+ Rozjasňující péče Hydratační krém s 3% kyselinou azelaovou
Rozjasňující hydratační krém, který zklidňuje a pomáhá sjednotit nevyváženou pleť, pro zvýšení jasnosti.

Kategorie:

Popis

Roz­jas­ňu­jí­cí hyd­ra­tač­ní krém, kte­rý zklid­ňu­je a pomá­há sjed­no­tit nevy­vá­že­nou pleť, Phy­to A+ Brigh­te­ning Tre­at­ment hyd­ra­tač­ní krém s 3% kyse­li­nou aze­la­o­vou pomá­há sjed­no­co­vat pokož­ku se znám­ka­mi dis­ko­lo­ra­ce a vidi­tel­ným zarud­nu­tím včet­ně pozá­nět­li­vé hyperpigmentace.

Ten­to nemast­ný hyd­ra­tač­ní krém je obo­ha­cen o 3 % kyse­li­ny aze­la­o­vé, 2 % alfa-arbu­ti­nu a 5,75 % fyto-pří­rod­ní smě­si. 98 % lidí sou­hla­sí s tím, že je jejich pleť méně mast­ná, jas­něj­ší a hladší.*
Vhod­ný pro všech­ny typy ple­ti, dokon­ce i pro mast­nou pleť či pleť se sklo­nem ke skvr­nám. Vhod­ný pro cit­li­vou pokož­ku. *sebe­hod­no­ce­ní, 51 subjektů.

 

Hlav­ní složky

 • 2% alfa arbutin
 • 3% kyse­li­na azelaová
 • 5,75% fyto-pří­rod­ní směs

 

Zalo­že­né na vědě

 • 98 % lidí sou­hla­sí s tím, že je jejich pleť méně mastná*.
 • 98 % lidí sou­hla­sí s tím, že je jejich pokož­ka hladší*.
 • 94,1 % lidí sou­hla­sí s tím, že jejich tón ple­ti vypa­dá rovnoměrněji*.
 • 98 % lidí sou­hla­sí s tím, že jejich pleť má jasnější/​zářivější vzhled*.
 • 98 % lidí sou­hla­sí s tím, že jejich pleť vypa­dá čistěji*.
 • 96,1 % lidí sou­hla­sí s tím, že se jejich vady zda­jí být redukované*.
 • 96,1 % lidí sou­hla­sí s tím, že jejich tma­vé skvr­ny půso­bí redu­ko­va­ným dojmem*.
 • 95,7 % lidí sou­hla­sí s tím, že jejich póry se zda­jí být zmenšené/​minimalizované*.
 • 94,1 % lidí sou­hla­sí s tím, že jejich pleť vypa­dá matněji*.
  *sebe­hod­no­ce­ní, 51 subjektů

 

Pou­ži­tí

Pou­ží­vej­te ráno a večer se Skin­Ceu­ti­cals anti­o­xi­dač­ním sérem vita­mí­nu C (ráno) nebo s Phy­to Correcti­ve Serum (na noc). Naná­šej­te na obli­čej a krk.

 

Kli­nic­ky pro­ká­za­né výsledky

Prů­měr­né výsled­ky z kli­nic­ké studie.
Indi­vi­du­ál­ní výsled­ky po dva­nác­ti týd­nech. Jed­not­li­vé výsled­ky se mohou lišit.
Vidi­tel­né výsledky:

 • vyš­ší jasnost
 • hlad­ší kůže
 • zna­tel­ná čirost