Redness Neutralizer

2 199 

Lehký gelový krém, který posiluje ochrannou kožní bariéru, zklidňuje pocit podráždění.

Není skladem

Kategorie:

Popis

Navr­že­no s paten­to­va­nou tech­no­lo­gií pro boj se spouš­tě­cí­mi fak­to­ry, jako je život­ní pro­stře­dí, kte­ré mohou vést ke vzni­ku skvrn na kůži, zarud­nu­tí a nepohodlí.

  • Kůže je poci­to­vě chladnější.
  • Vidi­tel­né znám­ky zarud­nu­tí kůže jsou redukovány.
  • Kli­nic­ky pro­ká­zá­no zlep­še­ní hlad­kos­ti a záři­vos­ti pokožky.
  • Kli­nic­ky pro­ká­zá­no, že posi­lu­je funk­ci kož­ní bariéry.

 

Hlav­ní složky

  • Pal­mi­toyl tripeptide‑8
  • Extrakt z kůry epe­rua falcata
  • Bis­a­bo­lol
  • Gly­ce­rin

 

Zalo­že­né na vědě

Krém pro­ti zarud­nu­tí Red­ness Neutra­li­zer vyu­ží­vá kom­bi­na­ci bio­mi­me­tic­kých pep­ti­dů a zklid­ňu­jí­cích pří­rod­ních rost­lin­ných slo­žek. Slo­že­ní pomá­há bojo­vat pro­ti spouš­tě­cím fak­to­rům, jako je život­ní pro­stře­dí, kte­ré mohou vést k zčer­ve­ná­ní. Pocit nepo­hod­lí se sni­žu­je a pokož­ka je poci­to­vě chladnější.

 

Pou­ži­tí

Naná­šej­te dva­krát den­ně, po vyčiš­tě­ní ple­ti, jem­ně vkle­pej­te ten­kou vrst­vu na obli­čej, krk a hrud­ník. Ráno naná­šej­te po anti­o­xi­dan­tu Skin­Ceu­ti­cals a násled­ně pou­žij­te opa­lo­va­cí krém SkinCeuticals.