A.G.E. Interrupter Advanced

4 899 

Silný krém proti vráskám, který pomáhá korigovat a bránit viditelným známkám stárnutí.

Kategorie:

Popis

Ten­to prů­lo­mo­vý korekč­ní krém, obsa­hu­je 18 % kon­cen­t­ro­va­né­ho Pro­xy­la­nu, 4,25 % fla­vo­no­id­ní smě­si divo­ké­ho ovo­ce z borůvek a výtaž­ků z gra­ná­to­vé­ho jabl­ka a 0,1 % kyse­li­ny gly­cyrrhe­ti­no­vé, je kli­nic­ky pro­ká­zá­no, že vyhla­zu­je vidi­tel­né lin­ky a hlu­bo­ké vrás­ky v pěti obli­čejo­vých zónách cíle­ných pro este­tic­ké procedury.